Celowanie w APOC3 w zespole rodzinnej chylomikronemii

Zespół rodzinnej chylomikronemii jest chorobą genetyczną charakteryzującą się ciężką hipertriglicerydemią i nawracającym zapaleniem trzustki z powodu niedoboru lipazy lipoproteinowej (LPL). Obecnie nie ma skutecznych terapii, z wyjątkiem ekstremalnych ograniczeń w spożywaniu tłuszczu spożywczego. Wiadomo, że apolipoproteina C-III (APOC3) hamuje LPL, chociaż istnieją również dowody na to, że APOC3 zwiększa poziom triglicerydów w osoczu za pośrednictwem mechanizmu niezależnego od LPL. Podano inhibitor matrycowego RNA APOC3 (mRNA), zwany ISIS 304801, w celu leczenia trzech pacjentów z zespołem rodzinnego chylomikronemii i poziomów triglicerydów w zakresie od 1406 do 2083 mg na decylitr (15,9 do 23,5 mmol na litr). Po 13 tygodniach podawania badanego leku poziomy APOC3 w osoczu zmniejszono o 71 do 90%, a poziomy triglicerydów o 56 do 86%. Podczas badania wszyscy pacjenci mieli poziom trójglicerydów poniżej 500 mg na decylitr (5,7 mmol na litr ) z leczeniem. Dane te potwierdzają rolę APOC3 jako kluczowego regulatora niezależnych od LPL szlaków metabolizmu trójglicerydów.
Wprowadzenie
Zespół rodzinnej chylomikronemii jest rzadką autosomalną chorobą recesywną, charakteryzującą się nagromadzeniem we krwi cząstek tłuszczu zwanych chylomikronami (chylomikronemią), ciężką hipertriglicerydemią oraz ryzykiem nawracającego i potencjalnie śmiertelnego zapalenia trzustki i innych powikłań.1 Jest to spowodowane mutacjami w gen kodujący LPL lub, rzadziej, mutacje w genach kodujących inne białka niezbędne do funkcjonowania LPL.2 Pacjenci z tym zespołem mają poziomy triglicerydów w osoczu w zakresie od 10 do 100 razy wartości normalnej (1500 do 15000 mg na decylitr [17 do 170 mmol na litr]), eruptywne ksantomy, bóle stawów, objawy neurologiczne, lipemia siatkówkowa i hepatosplenomegalia.3 Niemal wszyscy pacjenci mają nawracające epizody ostrego bólu brzucha, z lub bez zapalenia trzus tki, które zakłócają normalne życie i powodują częste hospitalizacje. Epizody te mogą prowadzić do przewlekłego zapalenia trzustki i objawów niewydolności zewnątrzwydzielniczej lub wewnątrzwydzielniczej, w tym cukrzycy, a nawet do zgonu.
Obecnie dostępne leki obniżające poziom trójglicerydów nie są w pełni skuteczne w zwalczaniu chylomikronemii u tych pacjentów. 4,5 Glybera, terapia zastępcza genu LPL, została ostatnio zatwierdzona w Europie, ale nie jest dostępna w Stanach Zjednoczonych.6 W związku z tym dla pacjentów z USA, jedyne podejście terapeutyczne, które skutecznie utrzymuje poziom triglicerydów poniżej 880 mg na decylitr (10 mmol na litr), 7 wartość, która znacznie zmniejsza ryzyko zapalenia trzustki, jest ciężkie ograniczenie spożycia tłuszczu, wraz z unikaniem alkoholu i niektórych leków.8 Żywotność z tymi wymaganiami jest trudne, a epizody chylomikronemii, bóle brzucha i nawracające zapalenie trzustki są częste [przypisy: koszt badania moczu, stomatologia estetyczna rzeszów, stomatolog kielce cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: koszt badania moczu stomatolog kielce cennik stomatologia estetyczna rzeszów