Epidemiologiczne badanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób w podeszłym wieku ad 5

Jedną z możliwości jest to, że próby zwiększenia skuteczności RKO nie poprawiły wyników po hospitalizacji z powodu zatrzymania krążenia. Zmiany w zakresie świadczenia CPR w warunkach pozaszpitalnych, które przyczyniają się do poprawy przeżycia, w tym powszechne CPR przez świadków, wystąpienie zatrzymania krążenia w obecności załóg reagowania kryzysowego, pomoc dyspozytorów telefonicznych w realizacji CPR, a użycie zautomatyzowanych defibrylatorów zewnętrznych nie ma odpowiedników w warunkach szpitalnych.20,21 Inną możliwością jest, że w czasie pojawiły się zmiany w nasileniu choroby, podstawowej przyczynie zatrzymania krążenia lub początkowym rytmie zatrzy- pacjentów z zatrzymaniem akcji serca. Chociaż wszyscy pacjenci wymagający resuscytacji mają ciężką ostrą chorobę z uwagi na konieczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej, mogą występować różnice w typie lub nasileniu ostrej choroby prowadzącej do RKO, co może wpływać na wyniki. Być może malejąca śmiertelność i zachorowalność na choroby sercowo-naczyniowe, w połączeniu z rosnącą częstością występowania chorób krytycznych, takich jak ciężka sepsa, doprowadziły do zmniejszenia odsetka pacjentów, których początkowy rytm w momencie zatrzymania krążenia jest albo migotaniem komór lub częstoskurczem komorowym, z których oba są wiążą się z wyższym czasem przeżycia niż rytmy, takie jak asystolia i elektryczna aktywność bez tętna.9,22-24 W związku z tym może wystąpić statyczna przeżywalność, jeśli poprawa CPR poprawi się, a ulepszenia zrównoważy wzrost odsetka pacjentów z nieopłacalnymi pierwotnymi chorobami, które przechodzą CPR. Łączna częstość występowania CPR wynosiła 2,73 na 1000 przyjęć do szpitala, częstość w zakresie od do 5 na 1000 zgłoszonych poprzednio.25-28 Ważnym odkryciem tego badania jest to, że chociaż częstość CPR nie zmieniła się zasadniczo podczas badania W okresie tym wzrósł odsetek zgonów w trakcie poprzedzonych RKO. Ponieważ ta sama tendencja wystąpiła w proporcji wszystkich zgonów poprzedzonych RKO, nie można tego wytłumaczyć wzrostem odsetka zgonów w domu lub hospicjum. Chociaż zamówienia typu nie re-odradzać (DNR) stały się bardziej powszechne w latach 80-tych, nasze odkrycia sugerują, że od tego czasu stały się mniej powszechne lub, że nie zmniejszyły skutecznie częstotliwości podawania CPR pacjentom, którzy prawdopodobnie nie będą czerpać korzyści z resuscytacja29. Być może wzrost odsetka zgonów z powodu hospitalizacji poprzedzony RKO stanowi tendencję do podawania RKO u pacjentów, którzy są gorszymi kandydatami do resuscytacji, co mogłoby stanowić kolejne potencjalne wyjaśnienie zaobserwowanego braku zmiany w tempie resuscytacji. przeżycie po CPR. Znaczny wzrost odsetka osób, które przeżyły, z celami wyładowań innych niż domowe, może wskazywać na tendencję do gorszych neurologicznych i funkcjonalnych wyników wśród pacjentów poddawanych resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którzy przeżyją do wypisu. Tendencja ta może jednak zostać zakłócona przez skrócenie czasu hospitalizacji w trakcie badania.30
Powiązania starszego wieku, płci męskiej i większego obciążenia chorobami przewlekłymi z gorszym przeżyciem nie są zaskakujące. Nasze odkrycie, że pobyt w wykwalifikowanej placówce pielęgniarskiej przed przyjęciem wiąże się z gorszym przeżyciem, dostarcza dalszych dowodów na to, że choroby chroniczne wpływają na wyniki po CPR
[przypisy: stomatologia estetyczna rzeszów, stomatolog kielce cennik, czystek allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: czystek allegro stomatolog kielce cennik stomatologia estetyczna rzeszów