CHOROBY NIESWOISTE KRETNICZO-KATNICZEGO ODCINKA JELITA

. CHOROBY NIESWOISTE KRĘTNICZO-KĄTNICZEGO ODCINKA JELITA A. ILEITIS TERMINALIS Ograniczone zmiany zapalne jelita biodrowego (ileitis regionalis) występują najczęściej w końcowym odcinku tego jelita; postać przewlekła (ileitis termin. alis) wymaga leczenia operacyjnego. Zmiany włókniste wytwórcze ściany jelita są w tym schorzeniu zaznaczone zwykle tak silnie, że nie można liczyć na ich ustąpienie. W schorzeniu tym w grę wchodzi usunięcie chorego odcinka jelita biodrowego wraz z zastawką Bauhina oraz końcowym odcinkiem jelita ślepego, zawierającym zastawkę; kikuty zespalamy bok do boku (ileocaecoomastomosis], tworząc zespolenie w obrębie wolnej taśmy (taenui) kątnicy . [więcej w: zagęszczanie rzęs, zagęszczanie rzęs cena, olejek makadamia ]

Przemiana magnezu

Przemiana magnezu Magnez jest ważnym składnikiem płynów i komórek ustrojowych. Odgrywa on zasadniczą rolę w uczynnianiu fosfataz i uczestniczy w zjawisku fosforylacji glukozy. Magnez w roślinach jest podstawowym składnikiem chlorofilu. W osoczu krwi zawartość magnezu wynosi przeciętnie 2,5 mg% i bardzo mała jego część jest w stanie zjonizowanym. W tkankach, zwłaszcza w mięśniach zawartość magnezu dochodzi do 21 mg%. Magnez odgrywa szczególną rolę w stosunku do wapnia i może działać dwojako: albo podobnie do wapnia, albo antagonistycznie. Na pobudliwość nerwowo-mięśniową magnez wpływa tak jak wapń, to znaczy obniża pobudliwość. Zwiększenie się magnezu we krwi powoduje obniżenie się pobudliwości układu nerwowego. Gruczoły przytarczyczne wpływają na zawartość magnezu we krwi podobnie do wapnia. Wprowadzenie większej ilości magnezu wywołuje wydalanie wapnia z moczem, dlatego w stanach krzywiczych po podaniu magnezu powstaje znaczne pogorszenie. Dożylne wprowadzenie magnezu i podniesienie się jego zawartości we krwi do 7,%; wywołuje uśpienie, które ustępuje po podaniu wapnia. [podobne: serum do rzęs, oczyszczanie organizmu, olejek arganowy ]