przychodnia błonie bydgoszcz telefon ad 6

Co więcej, stwierdziliśmy, że sześć tygodni leczenia zofenoprylem spowodowało długotrwałą poprawę przeżycia. W poprzednich próbach inhibitorów ACE w ostrym zawale mięśnia sercowego leki nie były przerywane po sześciu tygodniach; raczej pacjenci kontynuowali leczenie przez miesiące lub lata. Wyniki naszych badań są zgodne z gromadzonymi danymi, które pokazują, że leczenie inhibitorami ACE rozpoczęło się kilka dni lub tygodni po zawale mięśnia sercowego, poprawia funkcję lewej komory, jak również wyniki kliniczne u pacjentów z objawową11 lub bezobjawową12 dysfunkcją lewej komory. Zmniejszenie wczesnej śmiertelności (<24 godzin) i wystąpienie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych po sześciu tygodniach w naszym badaniu są zgodne z niedawno opublikowanymi wynikami badania GISSI-314 i sugerują, że korzyści z inhibitorów ACE mogą nie być całkowicie osłabienie przebudowy komorowej, które mogłoby wystąpić w dłuższym okresie. Sugerujemy, że większość korzyści osiąga się poprzez pierwotne działanie kardioprotekcyjne 27-29, jak również poprzez natychmiastową blokadę szkodliwych skutków aktywacji neurohumoralnej. 30,31 Poprzednie badanie kliniczne obejmujące dożylne i doustne podawanie enalaprylu pacjentom z ostrym Zawał mięśnia sercowego nie wykazał żadnego korzystnego wpływu wczesnego leczenia inhibitorami ACE16. Nie stosowaliśmy dożylnej drogi podawania.
Co ciekawe, korzystny efekt krótkotrwałego leczenia zofenoprylem utrzymywał się w czasie, co odzwierciedla poprawa przeżywalności w ciągu jednego roku. Dane te podnoszą istotną kwestię dotyczącą możliwości krótkiego przebiegu terapii w celu poprawy długoterminowego przeżycia u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego. Mechanizm trwałej korzyści, nawet po zaprzestaniu leczenia, pozostaje do rozwiązania. Inni wykazali, że wczesne leczenie inhibitorem ACE może poprawić funkcję lewej komory po zawale mięśnia sercowego
Aktualne dane dodają do coraz większej liczby dowodów potwierdzających stosowanie inhibitora ACE, takiego jak zofenopryl, na wczesnym etapie ostrego zawału przedniej ściany mięśnia sercowego. Sugerujemy, że wczesne podanie inhibitorów ACE u pacjentów z zawałem serca można uznać za rozsądną strategię w podgrupach wysokiego ryzyka, szczególnie u pacjentów z dużym zawałem przedniej ściany mięśnia sercowego.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierany przez grant z Bristol-Myers Squibb Institute for Pharmaceutical Research.
Jesteśmy wdzięczni personelowi badań, a zwłaszcza pani Amandzie Pallotti za nieoceniony wkład w badania; dr Carol S. Maskin, dr John Meyers, dr Adeoye Y. Olukotun i profesor E. Marubini za ich wkład w przygotowanie protokołu; oraz profesorowi G. Patrizi za dalsze wsparcie naszych badań.
Author Affiliations
Z wydziałów chorób wewnętrznych (EA, CB) i kardiologii (BM), Uniwersytet w Bolonii, Bolonia, Włochy.
Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr Borghi w Clinica Medica 3rd, Policlinico S. Orsola, Via Massarenti 9, 40138 Bolonia, Włochy. Członkowie badania SMILE i ośrodki uczestniczące wymieniono w dodatku.

dodatek
Następujące osoby uczestniczyły w badaniu SMILE (w miejscach, które miały więcej niż jedno centrum badań, liczba ośrodków badawczych podana jest w nawiasach): Albano Laziale: G
[więcej w: badania w ciąży cena, motylki pro ana, rtg zebow ]

Powiązane tematy z artykułem: badania w ciąży cena motylki pro ana rtg zebow