Rentgenoterapia

Czy samo tylko otwarcie jamy brzusznej działa tu w sensie leczniczym, jak to dzieje się niewątpliwie w gruźlicy otrzewnej, nie da się rozstrzygnąć. Nie ulega kwestii, że u dzieci obserwujemy- często po operacji błyskawiczną poprawę zarówno pod względem fizycznym jak psychicznym; w każdym razie doświadczenie kliniczne wykazuje, że operacja nie daje pogorszenia. Poza rozpoznaniem operacja daje nam bezpośredni wgląd do obszaru zajętego sprawą chorobową i pozwala: na powzięcie decyzji, czy przypadek nadaje się do leczenia promieniami Roentgena. Miękkie zserowaciałe węzły nie nadają się do rentgenoterapii ze względu na niebezpieczeństwo rozpadu i przedziurawienia; w pozostałych przypadkach można naświetlać, nie należy jednak oczekiwać po tym zbyt wiele. Rentgenoterapia jest, tak samo jak operacja, tylko jedną z całokształtu leczenia zakażenia gruźliczego. W każdym przypadku jest wysoce pożądane 3 – 6-miesięczne leczenie heliokhmatyczne, a prócz tego podawanie streptomycyny i kwasu pAS. Jeżeli można spełnić wymienione warunki, sprawa przybiera obrót pomyślny, toteż możemy uważać gruźlicę ,gruczołów krezkowych za schorzenie poddające się w zasadzie wyleczeniu. [hasła pokrewne: koszt badania moczu, motylki pro ana blog, poradnia wad postawy ]

Powiązane tematy z artykułem: koszt badania moczu motylki pro ana blog poradnia wad postawy