Siarka znajduje sie we krwi w postaci anionu S04

Przemiana siarki Siarka znajduje się we krwi w postaci anionu S04 i zawartość jej waha się od 3 – 5 mg%. W innych płynach ustrojowych siarki jest mniej. Siarka jest głównym składnikiem cystyny, cysteiny i metioniny. Siarka odgrywa ważną rolę we wszystkich procesach biologicznych oksydoredukcyjnych jako katalizator, znajdujący się w glutationie, składającym się z cystyny, z kwasu glutaminowego i glikokolu, Siarka jest głównym składnikiem tauryny, która wchodzi w skład niektórych kwasów żółciowych. Siarka znajduje się również w witaminie Bl i w ślinie w połączeniu, z cyjankiem jako rodanek. Więcej rodanku w ślinie znajduje się u palaczy tytoniu. Rodanek można wykryć także w surowicy krowi, zawartość zaś jego wzrasta w żółtaczce, białaczce szpikowej i niewydolności serca. Obecność wolnych grup siarkowych jest konieczna do, czynności insuliny, a insulina pozbawiona siarki jest nieczynna. [patrz też: wagi apteczne, Wąsonogi, plastyka krocza ]

Powiązane tematy z artykułem: plastyka krocza wagi apteczne Wąsonogi