Skutecznosc szczepionki przeciwko duzej dawce w porównaniu ze standardowa szczepionka przeciw grypie u starszych osób doroslych AD 7

Względne ryzyko wystąpienia co najmniej jednego ciężkiego niepożądanego zdarzenia z IIV3-HD, w porównaniu z IIV3-SD, wynosiło 0,92 (95% CI, 0,85 do 0,99). W okresie obserwacji zmarło 83 (0,5%) uczestników grupy IIV3-HD, podobnie jak 84 (0,5%) uczestników grupy IIV3-SD. Sześć biorców IIV3-HD zmarło w ciągu 30 dni po szczepieniu. Dwie zgony uznano za przypadkowe (wdychanie dymu i urazowe uszkodzenie głowy), a pozostałe cztery były spowodowane niewydolnością serca, krwawieniem mózgowym, zapaleniem płuc i zawałem mięśnia sercowego i wystąpiły u uczestników, którzy ustalili czynniki ryzyka dla tych stanów. Badacze terenowi sklasyfikowali te sześć zdarzeń jako niezwiązane ze szczepionką badaną. W ciągu 30 dni po szczepieniu w grupie IIV3-SD nie doszło do zgonu.
Trzech pacjentów otrzymujących produkt IIV3-HD miało ciężkie zdarzenia niepożądane sklasyfikowane przez badaczy na stanowisku jako związane ze szczepieniem: porażeni e dziecięce nerwu czaszkowego rozpoczynające się dzień po szczepieniu; wstrząs hipowolemiczny związany z biegunką rozpoczynający się dzień po szczepieniu; i ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, rozpoczynające się 117 dni po szczepieniu. Wszystkie trzy zdarzenia zostały rozwiązane przed zakończeniem badania; żaden nie spowodował przerwania badania. Żadne poważne zdarzenia niepożądane występujące u biorców IIV3-SD nie zostały uznane za związane ze szczepieniem przez badaczy.
Łącznie 99 uczestników (0,6%) w grupie IIV3-HD i 103 uczestników (0,6%) w grupie IIV3-SD przerwało badanie z powodu poważnych zdarzeń niepożądanych, z których żadna nie była związana ze szczepieniem. Zaburzenia serca i infekcje były najczęstszymi typami poważnych zdarzeń niepożądanych w obu grupach (patrz Dodatek Aneks dotyczący poważnych zdarzeń niepożądanych według układów narządów).
Immunogenność
Tabela 4. Tabela 4. Hamowanie he maglutynacji Immunogenność szczepionki o wysokiej dawce i szczepionki przeciw standardowej dawce przeciwko wirusowym typom wirusa i podtypom zawartym w szczepionce. Miano geometryczne przeciwciał HAI i wskaźniki seroprotekcji 28 dni po szczepieniu były istotnie wyższe po szczepieniu IIV3-HD niż IIV3-SD dla wszystkich trzech szczepów szczepionkowych (Tabela 4).
Dyskusja
Kilka randomizowanych, kontrolowanych badań wykazało umiarkowaną skuteczność szczepionek przeciwko grypie u starszej osoby. 5,7,12 Jednak biorąc pod uwagę utrzymujący się wysoki ciężar grypy w tej populacji pomimo zwiększonych wskaźników szczepień, potrzeba 17 ulepszonych szczepionek.18,19 Niektóre strategie w celu udoskonalenia szczepionek przeciwko grypie dla starszych osób, należy stosować wyższe dawki antygenu lub stosowanie adiuwantów, 20-23, jak również alternatywne systemy dostarczania.
Ta randomizowana, podwójnie ślepa, kontrolowana czynnością próba skut eczności wykazała, że IIV3-HD zapewnia lepszą ochronę przed potwierdzoną laboratoryjnie chorobą grypy u dorosłych w wieku 65 lat lub starszych [przypisy: czystek allegro, noże fiskars allegro, poradnia wad postawy ]

Powiązane tematy z artykułem: czystek allegro noże fiskars allegro poradnia wad postawy