Duza amplitude spostrzega sie w niedomykalnosci zastawek tetnicy glównej

Dużą amplitudę spostrzega się w niedomykalności zastawek tętnicy głównej, zależnie od bardzo znacznego obniżenia ciśnienia rozkurczowego, w nadtarczyczności, która cechuje zwiększenie ciśnienia skurczowego i obniżenie rozkurczowego, w całkowitym bloku serca, w nadciśnieniu samorodnym, natomiast małą amplitudę w przypadkach skojarzenia osłabienia siły skurczowej serca z utrzymującymi się nadal, a zwłaszcza z wzrastającymi oporami obwodowymi w narządzie krążenia, a także w przypadkach zarośnięcia worka osierdziowego oraz zapalenia zrostowego śródpiersia i całego serca. Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, a także amplituda tętna (zwana też ciśnieniem tętna) same przez się nie są miarą sprawności mięśnia sercowego, jak dawniej przypuszczano, a to dlatego że zależą nie tylko od siły skurczowej serca, ale także od wielkości oporów obwodowych w narządzie krążenia, lepkości krwi ilości krwi krążącej. W stanach chorobowych ciśnien ie tętnicze może ulegać zwiększeniu i zmniejszeniu. Zmiany te mogą być przemijające trwałe. Nadto ciśnienie może być niejednakowe w tętnicach jednoimiennych. Zwiększone ciśnienie tętnicze (hypertonia arterialis ) z chorób narządu krążenia spostrzega się: 1) jako nadciśnienie pierwotne, zwane także nadciśnieniem samorodnym 2) jako nadciśnienie wtórne, gdy towarzyszy ściśle nadciśnienia spotyka się: a) w stwardnieniu tętnicy głównej b) w rozległym stwardnieniu tętnic w zakresie jamy brzusznej c) niekiedy w przewlekłej niewydolności krążenia (tzw. nadciśnienie postępowe, zwane także objaw określonej jednostce chorobowej. Tę postać nieprzekrwiennej w przeroście serca, zwłaszcza w lenia kłębków nerkowych oraz przebiegu ostrego i przewlekłego stwardnienia nerek łagodnego i złośliwego 3) jako stan przemijający w napadach naczyniowych, w napadzie dusznicy bolesnej i in. [przypisy: olej moringa, olejek arganowy do włosów, tusz do rzęs ]

Uzyskiwane dane u osób zdrowych sa nie tylko niejednakowe w róznych czesciach powierzchni ciala, ale i dosc zmienne

Uzyskiwane dane u osób zdrowych są nie tylko niejednakowe w różnych częściach powierzchni ciała, ale i dość zmienne. Dlatego też kapilaro skopia nie weszła w zakres zwykłych metod badania klinicznego. Kapilaroskopia pouczyła nas do roli naczyń włoskowatych dla krążenia , sprostowała pojęcie Quinckego o tętnie włoskowatym i wzbogaciła nasze wiadomości o nerwicach naczynioruchowych (chorobie Raynauda, erytromelalgii, samorodnej sinicy kończyn i in. ). Nadto kapilaroskopia przyczyniła się do wprowadzenia do patologii pojęcia o skazie naczyniowo-nerwowej (cliathesis vasoneurotica), którą cechują zmieniona budowa naczyń włoskowatych oraz najmniejszych naczyń tętniczych (arteriolae) i żylnych (venulae), nieprawidłowe ich oddziaływanie na bodźce, stany skurczowe naczyń obok stanów atonicznych z ich następstwami w postaci zaburzeń prądu krwi, zmian odżywienia itp. Badanie przepuszczalności ścian naczyń włoskowatych w stanie prawidłowym odbywa się przez ściany naczyń włoskowatych wymiana między krwią a otaczającymi naczynia tkankami. Zmiany anatomiczne czy też czynnościowe ścian mogą uszkadzać ich przepuszczalność, czasami nawet tak dalece, że na zewnątrz naczyń przenikają krwinki czerwone i powstaje obrzęk. Stan przepuszczalności ścian naczyń włoskowatych oznacza się metodami Hoffa i Leuwera, Rumpell-Leedego, Gi. ithlina oraz metodą Zdzisława Coreokiego i Marii Grycewicz. Metoda Hoffai Leuwera polega na oznaczaniu czasu dostania się 10% czerwieni kongo, wstrzykniętej dożylnie do bąbla skórnego, wywołanego przez uprzednie doskórne wstrzyknięcie 0,2 ml fizjologicznego roztworu soli kuchennej. [hasła pokrewne: olej moringa, olejek arganowy do włosów, tusze do rzęs ]