Gruzlica jam bocznych nosa

Często powstaje przedziurawienie przegrody nosowej oraz te same zmiany w drugiej jamie nosowej. Niekiedy na tle owrzodzeń gruźliczych wyrasta również guz gruźliczy wypełniający całą jamę nosową i naśladujący nowotwór. Rzadko tylko występuje gruźlica w nosie pod postacią gruźlicy kości z wytworzeniem zimnego ropnia (abscessus frigidus), który zazwyczaj wytwarza się na nasadzie nosa. Gruźlica jam bocznych nosa, w szczególności jamy szczękowej, jamy czołowej i komórek sitowych, występuje nadzwyczaj j rzadko i prowadzi do wytworzenia przetoki martwaków kostnych. Przetoki powstają wówczas w wewnętrznym kącie oczodołu. Gruźlica jamy klinowej może doprowadzić do uszkodzenia nerwu wzrokowego lub gruźliczego zapalenia opon mózgowych. Rozpoznanie gruźlicy nosa opieramy na badaniu drobnowidowym ziarniny wziętej z przetoki oraz na obrazie rentgenowskim wykazującym ogniska odwapnienia w ścianach kostnych i martwaki. [hasła pokrewne: badania w ciąży cena, informacja o lekach telefon, przychodnia luzino ]

Powiązane tematy z artykułem: badania w ciąży cena informacja o lekach telefon przychodnia luzino