Próba wapnia i witaminy D w zapobieganiu gruczolakom jelita grubego cd 6

W przypadku 119 zmian tkanka została utracona, wypełniona bez biopsji lub nieodpowiednia do rozpoznania; pozostało 2059 (99%) badanych uczestników, u których moglibyśmy określić status gruczolaka. Gruczolaki zdiagnozowano u 880 uczestników (43%). Skutki suplementacji
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki ryzyka dla wyników gruczolaka jelita grubego zgodnie z przypisaniem do leczenia. Interwencje badawcze, same lub w połączeniu, nie miały istotnego wpływu na ryzyko wystąpienia gruczolaka (tabela 2). Skorygowany współczynnik ryzyka dla każdego gruczolaka u pacjentów przyjmujących witaminę D w porównaniu z pacjentami, którzy nie przyjmowali witaminy D, wynosił 0,99 (przedział ufności 95% [CI], 0,89 do 1,09), a skorygowany stosunek ryzyka u pacjentów przyjmujących wapń w porównaniu z osoby, które nie przyjmowały wapnia, wynosiły 0,95 (95% CI, 0,85 do 1,06). Wśród pacjentów przyjmujących witaminę D i wapń w porównaniu do osób przyjmujących samą wapń, skorygowany współczynnik ryzyka wyniósł 1,01 (95% CI, 0,88 do 1,15). Skorygowany współczynnik ryzyka u pacjentów przyjmujących witaminę D i wapń w porównaniu do osób nie przyjmujących żadnego czynnika wynosił 0,93 (95% CI, 0,80 do 1,08). Odkrycia dotyczące zaawansowanych gruczolaków również nie sugerują znaczących efektów. Wyniki dla gruczolaków proksymalnych były podobne jak dla gruczolaków dystalnych (tabela S3 w dodatku uzupełniającym).
W analizach podgrup nie stwierdziliśmy prawie żadnych znaczących efektów suplementacji (ryc. i ryc. S2 w dodatkowym dodatku). Odkrycia były podobne u uczestników z wyjściowymi poziomami 25-hydroksywitaminy D poniżej mediany badania 23,2 ng na mililitr oraz z poziomami powyżej mediany badania. Jednak wskaźnik masy ciała (BMI) wydaje się modyfikować wpływ wapnia na ryzyko gruczolaka (P = 0,02): im niższy BMI, tym większa odpowiedź na suplementację wapnia. Ustalenia dotyczące zaawansowanych gruczolaków były zasadniczo podobne do tych dla wszystkich gruczolaków (ryc. i ryc. S2 w dodatkowym dodatku). Odkrycia nie różniły się istotnie między uczestnikami, którzy stosowali witaminę D lub suplementy wapnia w punkcie wyjściowym, a tymi, którzy nie byli lub pomiędzy tymi, u których wystąpiły zaawansowane gruczolaki w punkcie wyjściowym a tymi, którzy tego nie zrobili (tabele S4, S5 i S6 w dodatkowym dodatku) . W analizie na protokole nie było żadnych oznak działania, ani nie było związku między ryzykiem gruczolaka a zmianami poziomów 25-hydroksywitaminy D lub całkowitego spożycia wapnia od wartości wyjściowych do krótko przed końcem leczenia (tabele S7 i S8 w Dodatku Dodatek). Jednakże sugerowano, że suplementacja witaminą D lub wapniem wiązała się z niższym ryzykiem wśród uczestników z dłuższymi okresami obserwacji (i leczenia), chociaż różnice nie były znaczące (rys. i tabela S9 w dodatkowym dodatku). Analiza wrażliwości nie sugerowała, że brakujące dane zniekształciły analizy pierwotne (tabela S10 w dodatkowym dodatku).
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane Działania niepożądane przedstawiono w Tabeli 3. Suplementacja wapnia była związana z małym, nieistotnie większym ryzykiem kamicy, niż bez suplementacji wapnia, a suplementacja witaminą D wiązała się z nieistotnie niższym ryzykiem kamicy moczowej niż brak suplementacja witaminy D.
[podobne: stomatolog kielce cennik, kalkulator gfr mdrd, stomatologia estetyczna rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator gfr mdrd stomatolog kielce cennik stomatologia estetyczna rzeszów