Próba wapnia i witaminy D w zapobieganiu gruczolakom jelita grubego cd 7

Uczestnicy, którzy zostali losowo przydzieleni do przyjmowania wapnia mieli nieco wyższy poziom kreatyniny w surowicy niż uczestnicy, którzy nie zostali wyznaczeni do przyjmowania wapnia; różnica miała znaczenie graniczne. Ponadto, uczestnicy wyznaczeni do przyjmowania wapnia mieli znacznie mniej zawałów mięśnia sercowego niż uczestnicy, którym przypisano brak suplementacji wapnia. Tabela 4. Tabela 4. Obserwacyjne stężenie wyjściowego poziomu 25-hydroksywitaminy D w surowicy krwi i spożycie wapnia z ryzykiem wystąpienia gruczolaka jelita grubego. Obserwacyjne powiązanie występowania gruczolaka z wyjściowym poziomem 25-hydroksywitaminy D w surowicy lub wyjściowym przyjmowaniem wapnia w przybliżeniu pokrywa się z ustaleniami dotyczącymi suplementacji. z witaminą D lub wapniem (Tabela 4). Wśród uczestników, którym nie podano witaminy D, wyjściowe poziomy 25-hydroksywitaminy D nie były istotnie związane z ryzykiem wystąpienia gruczolaka (stosunek ryzyka, kwartyl 4 w porównaniu z kwartylem 1, 0,98, 95% CI, 0,79 do 1,21). Wyniki dla podstawowego spożycia wapnia wśród uczestników, którym nie podano wapnia, były podobne (stosunek ryzyka, kwartyl 4 w porównaniu do kwartylu 1, 0,95, 95% CI, 0,75 do 1,19). Nie znaleźliśmy również powiązań obserwacyjnych między ryzykiem wystąpienia zaawansowanych gruczolaków a wyjściowym poziomem 25-hydroksywitaminy D lub wyjściowym spożyciem wapnia.
Dyskusja
W przeciwieństwie do naszych hipotez, ani 1000 IU witaminy D3, ani 1200 mg wapnia, przyjmowanych codziennie samodzielnie lub w połączeniu, nie zmniejsza ryzyka gruczolaków jelita grubego. Odkrycia były podobne pod względem ryzyka wystąpienia zaawansowanych gruczolaków, a suplementacja witaminą D była nieskuteczna nawet wśród uczestników, którzy mieli niższe wyjściowe poziomy 25-hydroksywitaminy D w surowicy. Nieplanowane analizy podgrup oparte na cechach uczestników na początku badania dały podobne wyniki, z wyjątkiem niższego ryzyka wystąpienia gruczolaków w związku z suplementacją wapnia wśród uczestników o niższych BMI. Ze względu na liczbę zbadanych podgrup to odkrycie może być spowodowane przypadkiem. W analizach obserwacyjnych nie stwierdziliśmy związku między wyjściowymi poziomami 25-hydroksywitaminy D lub spożyciem wapnia w diecie a ryzykiem wystąpienia gruczolaków lub zaawansowanych gruczolaków.
Nasza badana dawka witaminy D (1000 IU dziennie) przekroczyła zalecaną dawkę dla dorosłych w wieku do 70 lat (600 IU dziennie). Jednakże, wyższa dawka zwiększyłaby poziom 25-hydroksywitaminy D w surowicy znacznie bardziej i zapewniłaby bardziej czuły test chemoprewencji witaminy D. Metaanalizy podsumowały obserwacyjne powiązanie poziomu 25-hydroksywitaminy D w surowicy z rakiem jelita grubego jako względne ryzyko wynoszące 0,74 na 10 ng na mililitr, 6 0,85 na 10 ng na mililitr, 23 i 0,96 na 100 jm na litr5 (0,85 na 10 ng na mililitr). Te skojarzenia sugerują, że średni wzrost netto 7,83 ng na mililitr w poziomach 25-hydroksywitaminy D w surowicy w naszym badaniu może spowodować względne ryzyko między 0,80 a 0,88, co jest poza naszymi granicami ufności dla wszystkich gruczolaków. W tym sensie nasze odkrycia dostarczają dowodów przeciwko silnemu powiązaniu obserwacyjnemu opisanemu w tych metaanalizach.
W jednej metaanalizie uwzględniono raport o wzrastającym ryzyku raka okrężnicy i odbytnicy wraz ze wzrostem poziomu 25-hydroksywitaminy D24, co dało ogólne względne ryzyko 0,94 na 10 nmoli na litr (0,90 na 10 ng na mililitr)
[podobne: koszt badania moczu, ośrodek zdrowia luzino rejestracja internetowa, stomatologia estetyczna rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: koszt badania moczu ośrodek zdrowia luzino rejestracja internetowa stomatologia estetyczna rzeszów