przychodnia błonie bydgoszcz telefon ad

Pacjenci byli wykluczeni z badania, jeśli byli w szoku kardiogennym (klasa 4 wg Killipa) przy przyjęciu, mieli skurczowe ciśnienie krwi poniżej 100 mm Hg (mierzone u pacjenta w pozycji leżącej) przy przyjęciu, mieli stężenie kreatyniny w surowicy powyżej 2,5 mg na decylitr ( 221 .mol na litr), w przeszłości występowały zastoinowa niewydolność serca, były leczone inhibitorami ACE, miały przeciwwskazania do stosowania inhibitorów ACE lub nie były w stanie lub nie chciały wyrazić świadomej zgody. Wszyscy potencjalnie kwalifikujący się pacjenci otrzymali standardową terapię obejmującą środki przeciwbólowe, beta-blokery, azotany, antagoniści wapnia, aspirynę, leki inotropowe, środki moczopędne i antykoagulanty, jak wskazano. Randomizacja, miareczkowanie i obserwacja
Badany lek, zofenopril (Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ), jest nowym inhibitorem ACE o krótkim działaniu, który zawiera grupę sulfhydrylową i jest analogiem kaptoprilu; jego charakterystyka została szczegółowo przeanalizowana. 19-22 Pacjenci zostali losowo przydzieleni przy użyciu stałych bloków do przyjmowania zofenoprylu lub placebo, a szczegóły procedur randomizacji zostały opublikowane w innym miejscu. 23 Początkowa dawka leku wynosiła 7,5 mg. Dawkę powtórzono po 12 godzinach i stopniowo zwiększano dwukrotnie – tak długo, jak skurczowe ciśnienie krwi utrzymywało się powyżej 100 mm Hg i nie było żadnych oznak lub objawów niedociśnienia – aż do osiągnięcia docelowej dawki docelowej 30 mg dwa razy na dobę. Pacjenci, którzy nie byli w stanie tolerować dawki 7,5 mg, zostali wycofani z badania, ale włączeni do analizy zamiaru leczenia. Pacjentów obserwowano podczas pobytu w szpitalu (od 7 do 15 dni), po 4 tygodniach i po zakończeniu okresu leczenia (średnio 6 tygodni . 3 dni), w którym to czasie można było leczyć dowolnym innym lekiem, z wyjątkiem Inhibitory ACE. Po zakończeniu 6-tygodniowego okresu podwójnie ślepej pacjenci przestali przyjmować leki badane, ale kontynuowali leczenie innymi lekami przez średnio 48 . 4 dodatkowe tygodnie, w którym to czasie status życiowy był ślepo oceniany. Stan zdrowia ustalono za pomocą kwestionariusza dla 1249 pacjentów oraz członków rodziny, personelu medycznego i urzędów rejestracyjnych dla 307 pacjentów.
Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie śmierci lub ciężkiej zastoinowej niewydolności serca w okresie leczenia. Dwie zostały zestawione w tabeli jako pojedyncze zdarzenie, zgodnie z którym wystąpiło pierwsze.
Uważano, że u pacjentów wystąpiła ciężka zastoinowa niewydolność serca, jeśli po randomizacji mieli co najmniej trzy z następujących czynności: trzeci odgłos bicia serca, obustronne rzęski płucne, radiologiczne dowody zatłoczenia płucnego (wynik powyżej stopnia II w skali Madsen i wsp.), 24 lub obrzęki obwodowe, pomimo jednoczesnego stosowania digoksyny, diuretyków i leków rozszerzających naczynia, innych niż inhibitory ACE, i konieczności prowadzenia otwartej terapii z inhibitorem ACE. Objawy kliniczne łagodnej do umiarkowanej zastoinowej niewydolności serca w okresie obserwacji zakwalifikowano zgodnie z klasyfikacją New York Heart Association (I-IV).
Przyczyny zgonu zostały sklasyfikowane przez głównych badaczy i poddane przeglądowi przez komitet ds. Punktów końcowych działający na podstawie zaślepionego przeglądu
[więcej w: leczenie kanałowe pod mikroskopem cennik, stomatolog kielce cennik, motylki pro ana ]

Powiązane tematy z artykułem: leczenie kanałowe pod mikroskopem cennik motylki pro ana stomatolog kielce cennik