Trwałość wirusa Ebola w płynie ocznym podczas rekonwalescencji..

Po kolejnych 24 godzinach wzrastającego stanu zapalnego i obawach o przyczynę zakaźną wykonano paracentezę przedniej komory, z aspiracją 170 .l cieczy wodnistej przez sterylną igłę 30-gauge, podczas gdy lekarz nosił rękawiczki i maskę chirurgiczną. Próbka została podwójnie zapakowana i dostarczona do dedykowanego laboratorium w Emory University Hospital w celu przetestowania próbek od pacjentów z EVD. Testy zostały przeprowadzone przez klinicznych technologów laboratoryjnych, którzy zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z patogenami zakaźnymi oraz przy użyciu standardowych instytucjonalnych protokołów operacyjnych. [9] W cieczy wodnistej testowano pozytywny wynik testu EBOV RNA na ilościowym teście RT-PCR, z wartością progową cyklu 18,7. EBOV wyizolowano z tej próbki za pomocą hodowli wirusowej przeprowadzonej w wymazie CDC.7 A, uzyskanym przed zabiegiem, oraz próbek pobranych z filmu łzowego pobranych przed zabiegiem i 24 godziny po negatywnym wyniku testu na RNA EBOV na ilościowy RT-PCR analiza. Ponadto, próbka krwi obwodowej testowała wynik ujemny dla RNA EBOV w ilościowym teście RT-PCR. Wstępne analizy EBOV zsekwencjonowane z krwi podczas hospitalizacji pacjenta z objawowym EVD, w porównaniu z sekwencją EBOV z płynu ocznego, zidentyfikowały pojedynczą niesynonimiczną mutację, jak również dwie ciche mutacje i dwie mutacje w niekodujących regionach. Znaczenie tych mutacji jest nieznane. Jednak wyniki te są sprzeczne z wynikami, które nie wykazały żadnych zmian w konsensusowych sekwencjach wirusowych uzyskanych w ciągu kilku dni od jednego pacjenta. 10 Wszystkie osobiste wyposażenie ochronne i materiały, które były używane podczas paracentezę i badania laboratoryjne były sterylizowane za pomocą autoklawowania przed usunięciem. 11 Zapalenie błony naczyniowej nadal postępowało; przez 5 dni po wystąpieniu objawów ostrość wzroku w lewym oku zmniejszono do 20/60. Badanie przedniego odcinka wykazało zapalenie twardówki i uporczywe zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka. W badaniu rozszerzonego odcinka tylnego odnotowano pośrednie zapalenie błony naczyniowej oka (tj. Zapalenie witaminy, z nasileniem stopnia 0,5+). Stosowano doustny prednizon (w dawce mg na kilogram masy ciała na dobę). W lewym oku kontynuowano krople oczne 1% octanu prednizolonu co 2 godziny, 0,5% tymololu dwa razy dziennie i 1% atropiny dwa razy dziennie.
Ryc. 3. Ryc. 3. Zdjęcie dna oka Lewe Oko 14 tygodni po wystąpieniu wirusa Ebola. Na zapalenie witryzu wskazuje zaciemnienie nerwu wzrokowego i naczyń krwionośnych.
W ciągu kolejnych 72 godzin stan pacjenta poprawił się, wraz z ustąpieniem zapalenia twardówki i zmniejszeniem przedniego zapalenia błony naczyniowej oka. Pomimo poprawy zapalenia przedniego odcinka, zapalenie witaminy F pogorszyło się, powodując zmniejszenie ostrości wzroku do 20/400 w lewym oku w tygodniu (ryc. 3). Dalsze pogorszenie stanu klinicznego lewego oka pacjenta spowodowało rozpoczęcie leczenia miejscowym difluprednate (Alcon Laboratories), 21-dniowym kuracją doustnego fawipirawiru (MediVector), okołoocznym zastrzykiem triamcynolonu i 10-tygodniowym kursem doustnym doustnego prednizonu. W badaniu 3 miesiące po wystąpieniu zapalenia błony naczyniowej zapalenie witaminy V ustąpiło i ostrość wzroku powróciła do 20/15
[więcej w: ośrodek zdrowia luzino rejestracja internetowa, czystek allegro, badania w ciąży cena ]

Trwałość wirusa Ebola w płynie ocznym podczas rekonwalescencji.

Objawy oczne, które rozpoczęły się krótko po wypisaniu ze szpitala, obejmowały sporadyczne obustronne pieczenie oczu, uczucie obcego ciała i światłowstręt. Wymagał korekty w swojej recepcie na okulary do czytania, co sugerowało zmianę akomodacyjną. Historia jego oka była klinicznie istotna tylko dla krótkowzroczności. Został skierowany do Centrum Emory Eye w celu dalszej oceny. Ryc. 1. Ryc. (więcej…)

Trwałość wirusa Ebola w płynie ocznym podczas rekonwalescencji

Wśród osób, które przeżyły chorobę wirusa Ebola (EVD), w okresie rekonwalescencji mogą rozwinąć się powikłania obejmujące zapalenie naczyniówki, chociaż częstość występowania i patogeneza zapalenia błony naczyniowej związanej z zapaleniem jelit nie są znane. Opisujemy pacjenta, który wyzdrowiał z EVD i następnie stwierdzono, że ma poważne jednostronne zapalenie błony naczyniowej podczas rekonwalescencji. Żartobliwy ebolawirus Zaire (EBOV) wykryto w cieczy wodnistej w 14 tygodniu po wystąpieniu EVD i 9 tygodni po usunięciu wiremii.
Wprowadzenie
Uważa się, że obecny wybuch epidemii EVD rozpoczął się w grudniu 2013 r.1 Od 26 kwietnia 2015 r. Odnotowano łącznie 26 312 przypadków EVD (w tym 10 899 zgonów) w sześciu krajach Afryki Zachodniej (tj. Sierra Leone, Liberia, Gwinea). , Mali, Nigeria i Senegal), Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. (więcej…)

Powiązane tematy z artykułem: dialab wyniki online informacja o lekach telefon noże fiskars allegro