W zwezeniu tetnicy glównej cisnienie w tetnicach górnych konczyn jest wysokie, a w tetnicach konczyn dolnych bardzo niskie

W zwężeniu tętnicy głównej ciśnienie w tętnicach górnych kończyn jest wysokie, a w tętnicach kończyn dolnych bardzo niskie. Mierzenie ciśnienia żylnego (Phlebomonometria) i włoskowatego (Capilioromanometria). Ciśnienie żylne mierzy się metodą bezkrwawą i krwawą. Metoda bezkrwawa, polecona przez Ciirtnera, polega na oglądaniu żył na grzbietowe powierzchni dłoni w czasie podnoszenia przez badanego ramienia ku górze. Ciśnienie w prawym przedsionku wyrażone w centymetrach słupa wody, równa się różnicy między poziomem ramienia, gdy żyły na grzbiecie dłoni znikną, a poziomem prawego przedsionka znajdującym się średnio o 5 cm niżej górnego brzegu miejsca przyczepu prawego czwartego żebra do mostka, gdy badany leży na wznak. Dla wyrażenia ciśnienia w milimetrach rtęci otrzymany wynik mnoży się przez 0,73. Metoda orientuje o stanie ciśnienia żylnego tylko z grubsza. W metodzie krwawej ciśnienie żylne mierzy się za pomocą manometru spręż ynowego dea, połączonego rurką gumową z igłą, którą się wkłuwa do żyły zgięcia łokciowego w położeniu badanego na wznak ze zgięciem łokciowym, opartym na poduszce na wysokości prawego przedsionka serca, i z mięśniami zupełnie rozluźnionymi. Wskazówka na manometrze po jej ustaleniu się jest miarą ciśnienia żylnego, wyrażonego w cm słupa wody. [więcej w: przychodnia luzino, motylki pro ana blog, motylki pro ana ]

Powiązane tematy z artykułem: motylki pro ana motylki pro ana blog przychodnia luzino